НІЖИНСЬКА ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА

«НІЖИНСЬКА ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА»

НІЖИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Адреса закладу: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Об’їжджа, 119

Тел./факс: (04631)  3-19-94

E-mail: nizhyn_dhsh@ukr.net

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Ніжинська дитяча хореографічна школа» (єдина на Чернігівщині)  відкрита у 1994 році і є  комунальним закладом освіти у сфері культури, належить до базової мережі закладів культури місцевого рівня (частина 1 статті 22 Закону «Про культуру»),  формується  з метою забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів мистецтва, а також цілісності національної культури, дотримання прав громадян України  у сфері культури, забезпечення доступності національного культурного надбання, культурних благ та мистецької творчості шляхом дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культури.

Засновником «Ніжинської дитячої хореографічної школи»  є Ніжинська міська рада  Чернігівської області (реєстраційний № 229 від  20 вересня 1994 року). «Ніжинська дитяча хореографічна школа»  безпосередньо підпорядкована управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області.

«Ніжинська дитяча хореографічна школа»   надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять мистецтвом хореографії та занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та  мистецтва.

«Ніжинська дитяча хореографічна школа» – це  згуртований творчий колектив однодумців, який робить все для того, щоб досягти найвищої мети – виховання творчої, всебічно розвиненої особистості, наближення  її до вершин моральності, добра і краси.

  Директор

«Ніжинської дитячої хореографічної школи» – заслужений працівник культури України, відмінник освіти України   Тимошенко Галина Львівна.

 f8c25ba36980ec4cbabe00492e41b9a9 Заступник директора з навчально-виховної роботи – відмінник освіти  України, викладач вищої категорії Дяконенко Ігор Петрович.
 167a2812558fe1513363bd418b3f1083 Заступник директора з господарської роботи – Єсипенко Валерій Іванович. 
 a7c8c9bd2d5b1e23b94d9cbbfd6e724f Завідуюча хореографічним відділом – викладач-методист Мірошник Ірина Олександрівна. 
 26668b239af5890f87015e5812f4ee77 Завідуюча музичним відділенням –   старший викладач  Бобир Людмила Вікторівна. 
 e4abe241bdc1501f4a94d65277091d18 Завідуюча концертмейстерським відділенням – викладач І категорії Авер’янова Тетяна Миколаївна. 

Секретар – Куделя Надія Миколаївна.

Костюмери – Зая Мері Іванівна та Скрипець Тетяна Іванівна.

 

ІІ.  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  ПРОЦЕС

«Ніжинська дитяча хореографічна школа» відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціального (профільного)  Закону України «Про позашкільну освіту» є частиною структури освіти і спрямовується на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному значенні.

«Ніжинська дитяча хореографічна школа»   проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку, етнографічно-пошукову роботу; здійснює роботу по відродженню історії українського старовинного костюму та побуту, збереженню декоративно-ужиткових експонатів та пам’яток народної творчості у Народному музеї українського старовинного костюму та побуту «Ніжинської дитячої хореографічної школи».

Основними завданнями «Ніжинської дитячої хореографічної школи» є:

–     виховання громадянина України;

–     вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних  цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

–     виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

–     естетичне виховання дітей та юнацтва;

–     навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів  мистецтва;

–     створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

–     задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації та розвитку самодіяльно-художньої творчості;

–     поповнення фондів бібліотеки та музею;

–     забезпечення широкої гласності результативності творчих колективів;

–     сприяння зміцненню матеріально-технічної бази;

–     створення умов для формування репертуару творчих колективів;

–     пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів.

Контингент  Ніжинської дитячої хореографічної школи – 225-250 учнів. Протягом усіх років існування навчального закладу контингент учнів Ніжинської дитячої хореографічної школи був повністю виконаний. На сьогоднішній день у контингенті учнів Ніжинської дитячої хореографічної школи  –  250 учнів, а ще  діти та підлітки, які відвідують різні танцювальні ансамблі при школі та підготовчі групи,  – більше 250 чол. Потрібно відмітити, що вік малюків, які відвідують підготовчі групи при школі, становить 4-5 років, що значно впливає на виховання творчої особистості дитини.

 

Випускники Ніжинської дитячої хореографічної школи, а це 317 талановитих творчих особистості (15 випусків) –  гордість навчального закладу.

Більше 50-ти випускників Ніжинської дитячої хореографічної школи навчалися у вищих мистецьких навчальних заходах, серед яких:

 • Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. М.Заньковецької  (факультети: «Народна хореографія», «Музика», «Пісенне мистецтво»)
 • Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя (факультет «Музична педагогіка та хореографія»)
 • Чернігівський педагогічний університет (факультет «Фізична культура і хореографія»)
 • Київська муніципальна академія танцю (факультет «Хореографія»)
 • Київська муніципальна академія естрадно-циркового мистецтва (факультет «Хореографія»)
 • Національний університет культури і спорту України (факультет «Спортивний танець»)
 • Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова (факультет «Хореографія»)
 • Національний університет культури і мистецтв (факультет «Хореографія»)
 • Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (спеціальність «Хореографія») та ін.

 

Педагогічний колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи не зупиняється на досягнутому, велику увагу приділяючи навчально-методичній роботі. Тісна співпраця поєднує педагогічний колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи з:

 • Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України (директор – заслужений діяч мистецтв України, професор Корисько А.П.)
 • Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (директор – дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бех І.Д.)
 • Інститутом публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (директор – Шевченко І.О.)
 • Чернігівським обласним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв (директор – Смоляк Л.І.),

З цією метою на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи майже щорічно проводяться різноманітні навчально-методичні заходи (семінари,  круглі столи, конференції). Серед останніх вагомих:

 • НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ для викладачів  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Чернігівської області   на тему: «Формування духовної культури та творчого потенціалу учнів ПСМНЗ (ШЕВ) засобами музичного та хореографічного мистецтва»  /на прикладі роботи педагогічного колективу
 • Ніжинської дитячої хореографічної школи з учнями 8 класу, які навчаються за напрямком «Сучасний танець»/ (23 листопада 2011 року);
 • КРУГЛИЙ СТІЛ на тему: «Сучасні тенденції організації навчально-виховного процесу у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах: розвиток та збереження українських народних традицій + удосконалення методики викладання музично-хореографічних дисциплін» (01 червня 2014 року);
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР з проблем розвитку початкової мистецької освіти (хореографічне мистецтво) для викладачів хореографічних шкіл, хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  (шкіл естетичного виховання), керівників і методистів методичних установ,  представників інших навчальних закладів і установ  на тему: «Особливості організації навчально-виховного процесу  в хореографічній школі, на хореографічному відділенні початкового спеціалізованого мистецького  навчального закладу»  /на прикладі роботи Ніжинської дитячої хореографічної школи/ (22-24 квітня 2016 року) та ін.

 

Навчання  в  «Ніжинській дитячій хореографічній школі»   здійснюється згідно з  Типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури України за чотирма напрямками хореографічного мистецтва:

 1. «Класичний танець»

На уроках класичного танцю діти опановують танцювальною технікою як основою втілення хореографічного образу. Вона є фундаментом для оволодіння всіма іншими танцювальними дисциплінами. Допомагають їм у цьому талановиті педагоги:  Олександр Пархоменко,  Алла Ганага,  Ольга Даценко, Ігор Яцина, Анна Сірякова (концертмейстери: Юлія Камінська, Вікторія Пампура, Ірина Колодка).

 1. «Народно-сценічний танець»

Це один з найдавніших видів народного мистецтва, який складався та розвивався упродовж тисячоліть під впливом географічних, історичних та соціальних умов життя народу. Розвиваючись, взаємозбагачуючись та вдосконалюючись він досягнув високого художнього рівня та віртуозності техніки. Саме високої професійної та виконавської майстерності на уроках народно-сценічного танцю вимагають від учнів школи  досвідчені викладачі Олександр Пархоменко,  Марія Ляпіна, Микола Марченко та молодий викладач, випускник «Ніжинської дитячої хореографічної школи»  2003 року Ігор Яцина (концертмейстери: Микола Пампура, Олександр Волосок, Василь Ліпченко).

 1. «Спортивний бальний танець»

Бальний танець – один із засобів естетичного виховання і виховання творчого начала у кожній людині. Як і будь-яке мистецтво, бальний танець здатний приносити глибоку естетичну насолоду. Сформувати у школярів уявлення про багатогранність бального танцю, який поєднує в собі засоби музичного, пластичного, спортивно-фізичного, етичного і художньо-естетичного розвитку –  такі завдання на уроках спортивного бального танцю ставлять перед собою  викладач-методист     Ірина Мірошник  та старший викладач Галина Тимошенко (концертмейстер – Олександр Савич).

 

 1. «Сучасний танець»

Мета даного навчального предмета – збагатити знання учнів про хореографічне мистецтво, сформувати в учнів уявлення про багатогранність сучасного танцю, який разом з іншими напрямками хореографічного мистецтва сприяє   розвитку музичних, ритмічних, фізичних та художньо – естетичних здібностей дітей. Про це на своїх уроках дбають досвідчені викладачі школи Ольга Даценко і Анна Сірякова та молодий викладач, випускниця «Ніжинської дитячої хореографічної школи» 2006 року  Оксана Ульянченко.

Поряд з предметами хореографічного циклу учні школи опановують мистецтво гри на музичних інструментах, відвідуючи уроки по класу фортепіано, скрипки і баяну, та  вокальне мистецтво, відвідуючи уроки академічного та естрадного співу.

«Музичний інструмент фортепіано», «Музичний інструмент скрипка», «Музичний інструмент баян», «Сольний спів», «Естрадний спів», «Музична грамота та слухання музики» – саме ці дисципліни музичного циклу  вивчають учні «Ніжинської дитячої хореографічної школи».

Досвідчені, творчі, неповторні особистості, а саме такі педагоги працюють на музичному відділенні «Ніжинської дитячої хореографічної школи»,  вони вкладають частинку власної душі в кожну дитину, бо кожна дитина – особлива, вона має багато можливостей, але їх потрібно розвивати, застосовуючи різні методи. Вчителі з великої літери:     Авер’янова Т.М., Бобир Л.В., Ганага А.Г., Гроздовська О.Г.,  Дяконенко Т.В.,  Дяконенко І.П., Евелєкова Т.Д., Камінська Ю.М.,  Колодка І.Є.,   Ревенчук В.В., Сидоренко Л.О., Шматок М.В. – саме вони  роблять все для того, щоб кожна дитина стала особистістю, індивідуальною і неповторною, закоханою у чарівний світ мистецтва.

Головне завдання педагогічного колективу «Ніжинської дитячої хореографічної школи» – створити сприятливі умови для прояву й розгортання здібностей дітей, їхнього всебічного гармонійного розвитку, надати можливість подальшого життєвого вибору, свідомого й виваженого.

 

ІІІ. ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Ніжинська дитяча хореографічна школа» є саме тим осередком освіти, де обдарованість дітей є нормою, а не виключенням. 100% учнів  навчального закладу охоплено художньо-творчою діяльністю.

На базі Ніжинської ДХШ  працюють 13 творчих колективів різного спрямування, 4 з них –  зразкові аматорські колективи:

ДИТЯЧИЙ ЗРАЗКОВИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «РИТМ» (керівник і головний балетмейстер – Галина Тимошенко);

ДИТЯЧИЙ ЗРАЗКОВИЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ «КВІТИ УКРАЇНИ» (головний балетмейстер – Олександр Пархоменко);

ДИТЯЧА ЗРАЗКОВА ВОКАЛЬНА СТУДІЯ «АВТОГРАФ» (художній керівник – Ігор Дяконенко);

ДИТЯЧИЙ ЗРАЗКОВИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «ШАНС» (керівник і балетмейстер – Ірина Мірошник);

Ансамбль сучасного танцю «Astrum» (балетмейстер – Г.Сірякова);

Ансамбль сучасного танцю «Серпантин» (балетмейстер – Г.Сірякова);

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія» (балетмейстер – А.Ганага);

Ансамбль танцю «Ластівка» (балетмейстер – О.Даценко);

Шумовий оркестр «Світанок» (керівники: М.Шматок, М.Пампура);

Ансамбль металофоністів (керівник – М.Шматок);

Ансамбль скрипалів «Рондо» (керівники: Л.Бобир, Т. Авер’янова);

Музичний клуб «Ліра» (керівник – О.Гроздовська);

Вокальний ансамбль  (викладач – Т.Евелєкова)

 

Творчі  колективи Ніжинської ДХШ відомі і в Україні, і далеко за її межами. Вони подорожували Нідерландами, Бельгією, Австрією, Німеччиною, Словаччиною,  презентували  мистецтво танцю  у шести країнах близького зарубіжжя: Литві, Білорусі, Молдові, Росії, Латвії, Грузії, – та  десяти  країнах далекого зарубіжжя: Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехії, Туреччині, Сербії, Італії, Греції, Франції.

 

ІV. ДИТЯЧІ  ЗРАЗКОВІ  КОЛЕКТИВИ

 ДИТЯЧИЙ ЗРАЗКОВИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «РИТМ»

НІЖИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ  –

 

Незмінний керівник і  головний балетмейстер – заслужений працівник культури України  

Тимошенко Галина Львівна.

b577fe06bef01773a671ea4afd010735 fc9030a4d16148e29f60010459f9b2e6

Концертмейстер   –  Олександр Савич.

Ансамбль бального танцю «Ритм» створений у  1980 році.

У 1993 році колективу було присвоєно почесне звання «дитячий зразковий аматорський колектив».

У 1994 році на базі дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» була відкрита Ніжинська дитяча хореографічна школа.

Незмінним головним балетмейстером  з початку заснування ансамблю  є  заслужений працівник культури України Тимошенко Галина Львівна, концертмейстер  (з 1992 року) – Савич Олександр Вікторович.

Творче життя дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм  та його вихованців – це  значний внесок у справу збереження, розвитку та широкої пропаганди хореографічного мистецтва; посильний вклад у справу збереження духовної спадщини українського народу та пропаганди українського мистецтва танцю на світових  сценах.

Мета роботи дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» Ніжинської дитячої хореографічної школи – відродження духовності та розвиток хореографічної національної культури через ознайомлення з хореографічною спадщиною, кращими зразками сучасної музичної культури; сприяння гармонійному розвитку особистості, формування навичок соціального партнерства у вихованні  через залучення їх до музично-хореографічної культури; формування музично-естетичного смаку, розширення загального світогляду.

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» Ніжинської дитячої хореографічної школи –  творчий колектив  з багаторічним стажем (38 років з часу заснування) та усталеними традиціями, серед яких: посвячення нових  учасників у «Юні ритмівці» (з врученням медалі «Юний ритмівець»); проведення творчих звітних концертів; святкування визначних дат колективу (День народження, ювілейні дати з нагоди присвоєння почесного звання «дитячий зразковий аматорський колектив» тощо); привітання найбільш активних та обдарованих учасників колективу (грамоти, подарунки); зустрічі випускників;  оформлення фотостендів про випускників «Ритму»; спільне проведення вільного часу тощо.

 

У 2017 році  учасниками дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» було  70  дітей – 4 вікові групи.  На базі дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» продовжує плідно працювати група «Бальна хореографія для дорослих» (18 чол.), яка з 2017 року має назву група «Ніжинські сеньйорити»,  також розпочала роботу студія ДЗАБТ «Ритм» (28 чол.).

 Здобутки   дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» Ніжинської дитячої хореографічної школи  у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських (районних)  конкурсах, фестивалях говорять самі за себе.

Серед останніх:

 • 2015 рік
№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Всеукраїнський фестиваль «Берег надії» м. Скадовськ

01-12.08.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник – Г.Тимошенко/ ГРАН-ПРІ
2. Всеукраїнський фестиваль «Моя земля – Україна» м. Скадовськ

01-12.08.2015

Ігнатенко Максим

Соболєва Валерія – солісти ДЗАБТ «Ритм»                                    /керівник – Г.Тимошенко/

ГРАН-ПРІ
3. Відкритий всеукраїнський  фестиваль дитячо-юнацької творчості «Ніжинські візерунки» м. Скадовськ

ДОК «Бригантина»

03-05.08.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник – Г.Тимошенко/ Диплом учасника
МІСЬКІ ФЕСТИВАЛІ/КОНКУРСИ:
1. Загальноміський конкурс «Талант року» м. Ніжин

15.05.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /балетмейстер – Г.Тимошенко/

 

Золотий диплом

у номінації «Кращий творчий колектив

м. Ніжина»


 • 2016 рік
№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. ІІІ Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс «Зіркафест. Створюй своє майбутнє зараз!» м. Київ

28.02.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник – Г.Тимошенко/ ГРАН-ПРІ

Хореографічна композиція

 «Ніч яка місячна»

2. ІІІ Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс «Зіркафест. Створюй своє майбутнє зараз!» м. Київ

28.02.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник – Г.Тимошенко/  

ГРАН-ПРІ

 

«Зимовий вальс»

3. Міжнародний фестиваль «Дні України на Балтійському морі»

/на запрошення україн-ського центрумолоді і дітей в Латвії                    за поданням Президент-ського фонду Леоніда Кучми «Україна»/

Латвія

18-21.03.

2016

Ваврик Дар’я

– Донець Андрій

– Соболєва Валерія

– Коростиленко Антон

– Кононяко Валерія

– Чумак Вадим – Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник – Г.Тимошенко/

Подяки Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна»

за багатогранний талант  і яскравий мистецький хист

 

 

4. Міжнародний  фести-валь «З Україною в серці» з нагоди 30-річчя                    аварії на Чорнобильській АЕС Італія

м. КассагоБріанца,

08-18.07.

2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /балетмейстер- Г.Тимошенко/ Відзнака фестивалю
5. ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна – це ми» м. Київ

01.10.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /балетмейстер- Г.Тимошенко/ ІІ місце

у номінації «Спортивно-бальний танець»

6. Міжнародний фестиваль дитячої творчості Туреччина,

м. Кемер

24-31.10.

2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /балетмейстер- Г.Тимошенко/ Подяка фестивалю
7. ІІІ Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс  «Сяйво різдвяних зірок» м. Київ

25.12.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /балетмейстер- Г.Тимошенко/ ГРАН-ПРІ

 

«У полоні водограю»

МІСЬКІ ФЕСТИВАЛІ/КОНКУРСИ:
1. Загальноміський конкурс «Талант року» м. Ніжин

20.05.2016

Соболєва Валерія – Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник – Г.Тимошенко/ Золотий диплом

 

2017 рік

№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Перший

Міжнародний фестиваль

«POPOLIINFESTA»

Італія

30.05-08.06.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник Тимошенко Г.Л./ Диплом фестивалю
ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Карпатські дзвони» м. Косів

30.04-05.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник Тимошенко Г.Л./ І місце

 

У дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» Ніжинської дитячої хореографічної школи  дуже насичене та   активне  концертне життя. Діяльність колективу досить широка та різнобарвна.  Його вихованці є активними учасниками міських, обласних та всеукраїнських мистецьких заходів.

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» Ніжинської дитячої хореографічної школи  підпорядкований управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради  і є візитною карткою громади міста Ніжина, про що свідчить участь колективу у вагомих для громади м. Ніжина загальноміських, обласних та  всеукраїнських заходах. Зокрема,  серед останніх  вагомих мистецьких заходів за участі дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм»:

 1. Святковий концерт до Міжнародного дня танцю «Свято молодості, ритму та емоцій» (м. Чернігів, 25.04.2015 р.)
 2. Відкриття в Національному музеї Тараса Шевченка     виставки талановитої ніжинської художниці, неординарної майстрині  Юлії Петренко «Від витоків до сьогодення» (м. Київ, 02.06.2015 р.)
 3. Творчий звіт м. Ніжина «Талант митців Чернігівського краю звитягу патріотів величає» (м. Ніжин, 05.03.2016 р.)
 4. Участь у складі делегації міста Ніжина в урочистостях з нагоди 21-ї річниці утворення Чернігівського земляцтва  (м. Київ, Міжнародний виставковий центр. 20.01.2017 р.)
 5. Мистецький захід «Діалог культур «Ніжин – Київ» у рамках проекту  «Сім кольорів жіночої творчості» руху «Жіночі ініціативи в громаду»  (м. Київ, 02.03.2017 р.)
 6. Участь у святковій мистецький програмі «Шлях до себе. Ми – сім’я, ми – разом» для матерів-героїнь та багатодітних матерів у рамках святкування Дня Віри, Надії, Любові та матері їх Софії /організатор – Служба у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради/ (м. Ніжин, 05.10.2017 р)
 7. Виступ на виставці «24 Міжнародний туристичний салон «Україна» – UITM’2017»   (м. Київ, 06.10.2017 р.)
 8. Участь у заходах з нагоди 25-річчя ювілею журналу «Діабетик» та 20-річного ювілею існування Міжнародної діабетичної асоціації України у рамках Всесвітнього дня діабету (м. Київ, 14.11.2017 р.)
 9. Участь у святковому концерті до 10-річчя Комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, 19.12.2017 р.) та ін.

Участь у благодійних мистецьких акціях для вихованців дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» – це посильна допомога та моральна підтримка воїнів-героїв АТО, формування духовної та культурної свідомості місцевої громади, створення сприятливих умов для самореалізації творчих дітей, виховання патріотизму та почуття гордості за рідну країну.

У 2015-2017 роках творча діяльність дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» була відзначена:

 1. Грамотою Чернігівського обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв за вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва, високу професійну майстерність та з нагоди 35-річчя створення колективу (2015 р.)
 2. Почесною грамотою Чернігівського обласного осередку Національної хореографічної спілки України за вагомий внесок в розвиток хореографічного мистецтва області (2015 р.)
 3. Грамотою управління культури і туризму Ніжинської міської ради за вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва, високу професійну майстерність та з нагоди 35-річчя створення колективу (2015 р.)
 4. Дипломом Чернігівського обласного осередку Національної хореографічної спілки України за участь у концерті до Міжнародного дня танцю (2015 р.)
 5. Дипломом Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації  за вагомий внесок у розвиток та популяризацію культури Чернігівщини, активну участь у проведенні творчих звітів, зміцнення національно-патріотичного виховання дітей і молоді та з нагоди 25-річчя незалежності України (2016 р.) та ін.

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» росте і розвивається. Репертуар ансамблю поновлюється і ускладнюється, а шанувальники бального мистецтва у захваті від нових постановок.

Традиційно, всі починання колективу завжди підтримують батьки учасників ансамблю,  які завжди є допомогою керівникам в роботі. Саме з їх допомогою проводяться різноманітні мистецькі заходи,  береться участь у конкурсах і фестивалях, шиються нові танцювальні костюми, випускається друкована продукція.

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» – гордість древнього міста Ніжина, перлина  бального хореографічного мистецтва.

 

 

ДИТЯЧИЙ ЗРАЗКОВИЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО  ТАНЦЮ            

     «КВІТИ  УКРАЇНИ»

НІЖИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ

Керівник і головний балетмейстер ДЗАНТ «Квіти України» – викладач вищої категорії  Олександр Пархоменко. 

b44e2503d0bd7e1e14455bf0399d904e c3aa6c102efa25eddcc0aca09e8bf18b

Балетмейстер  – випускник Ніжинської ДХШ 2003 року, викладач   ІІ категорії  Ігор Яцина.

 

Ансамбль народного танцю «Квіти України»  створений у   1997 року на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи.

У 2001 році ансамблю присвоєно почесне звання «дитячий зразковий аматорський колектив».

У 2017 році дитячий зразковий ансамбль народного  танцю «Квіти  України» відсвяткував 20-річчя з часу свого заснування.

Учасниками дитячого зразкового ансамблю народного танцю                           «Квіти України» є учні та випускники Ніжинської дитячої хореографічної школи, які займаються у трьох вікових групах: молодшій, середній та старшій.

Концепція роботи колективу – розвиток творчих здібностей дітей, виховання художньо-естетичного смаку,  танцювальної культури засобами народної хореографії від її витоків до сучасних інтерпретацій.

Виступи дитячого зразкового ансамблю народного танцю «Квіти України» – окраса традиційного Покровського ярмарку, загальноміських заходів з нагоди святкування Дня незалежності України, Дня міста, святкових концертів з нагоди професійних та пам’ятних дат.

Зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» постійно поповнює свій репертуар, завжди перебуває у творчому пошуку, активно пропагує, як українське хореографічне мистецтво так і танцювальне мистецтво різних народів світу. Високий рівень балетмейстерської роботи педагогів та виконавської майстерності вихованців  дають змогу урізноманітнити репертуар  цікавими хореографічними творами, танцювальними картинками та мініатюрами, що  завжди викликають неабияку зацікавленість глядачів.Репертуар ансамблю – різноманітний, діти із великим задоволенням танцюють молдавські, білоруські, польські й звичайно танці поліського регіону. У репертуарі ансамблю є сюжетні, побутові, вокально-хореографічні, ліричні хореографічні композиції, танці на трудову тематику, ігрові та танцювальні сюїти.

За роки існування колективу, його учасники приймали участь у різноманітних шкільних, позашкільних, міських, обласних, державних, міжнародних заходах.

Серед останніх нагород за творчі здобутки колективу дитячого зразкового ансамблю народного танцю «Квіти  України»:

 • 2015 рік
№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. ІІІ  Мiжнародний фестиваль-конкурс   «Перлини мистецтва» м. Львів

26-28.03.

2015

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України /балетмейстер – О.Пархоменко/ Диплом лауреата

 ІІ премії

в номінації «Народний танець /ансамбль/»

(2 вікова категорія)

2. ІV Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини мистецтва» м. Львів

19-21.11.2015

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України /балетмейстер – І.Яцина/ Лауреат ІІІ премії

в номінації «Народна хореографія»

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси – 2015» м. Ніжин

18.04.2015

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ Золотий диплом

у номінації

«Народна хореографія»

(7-9 років)

2. ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси – 2015» м. Ніжин

18.04.2015

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – О.Пархоменко/ Золотий диплом

у номінації

«Народна хореографія»

(10-12 років)

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2015» серед солістів, дуетів та ансамблів малих форм ПСМНЗ (ШЕВ) м. Чернігів

19.03.2015

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»:

– Прищепа Олександра

– Сушко Анастасія

– Дудка Ольга

– Бахметов Олександр

– Руденко Владислав

Диплом

за зайняте І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/молодша група/

2. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2015» серед солістів, дуетів та ансамблів малих форм ПСМНЗ (ШЕВ) м. Чернігів

19.03.2015

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»:

– Манчак Катерина

– Остапець Роман

– Пампура Юлія

– Середа Дмитрій

Диплом

за зайняте І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/середня група/

3. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2015» серед солістів, дуетів та ансамблів малих форм ПСМНЗ (ШЕВ) м. Чернігів

19.03.2015

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»:

– Евелєкова Олександра

– Тараканова Аліна

– Лісовська Марія

– Таран Ангеліна

–  Тарасенко Анастасія

 

Диплом

за зайняте І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/старша група/

 • 2016 рік
№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
3. І Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного хореографіч-ного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

23.04.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер –  І.Яцина/ Золотий диплом

у номінації

«Народна хореографія» /середня група/

 

4. І Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного хореографіч-ного мистецтва «Квітневі викрутаси»

 

м. Ніжин

23.04.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер –  О.Пархоменко/ Золотий диплом

у номінації

«Народна хореографія» /змішана група/

5. І Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного хореографіч-ного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

23.04.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер –  І.Яцина/ Срібний  диплом

у номінації

«Народна хореографія» /молодша група/

 

6. І Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного хореографіч-ного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

23.04.2016

Ігор Яцина Бронзовий диплом

у номінації «Мистецтво балетмейстера»

7. ХІ Міжнародний фольклорний фестиваль національних культур «Поліське коло» м. Чернігів

21.05.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстери: О.Пархоменко. І.Яцина/ Диплом/Подяка
8. Міжнародний хореографічний конкурс  «ТВІЙ ОЛІМП» м. Київ

04.06.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – О.Пархоменко/ І місце

в номінації

«3 вікова +»

9. Міжнародний дитячий вокально-хореографічний конкурс «Крок до успіху» м. Київ

22.10.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

у номінації «Народна хореографія»

/«Сонячні забави»/

10. Міжнародний дитячий вокально-хореографічний конкурс «Крок до успіху» м. Київ

22.10.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ ІІ місце

у номінації «Народна хореографія»

/«Веселі господарочки»/

11. Міжнародний дитячий вокально-хореографічний конкурс «Крок до успіху» м. Київ

22.10.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – О.Пархоменко/ ІІ місце

у номінації «Народна хореографія»

/«Полька-гуляночка»/

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
4. Обласний фестиваль-конкурс  хореографії «Надія-2016» серед хореографічних колек-тивів ПСМНЗ  (ШЕВ) м. Чернігів

10.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстери – Т.Проніна, І.Яцина/ І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/молодша група/

5. Обласний фестиваль-конкурс  хореографії «Надія-2016» серед хореографічних колек-тивів ПСМНЗ  (ШЕВ) м. Чернігів

10.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – О.Пархоменко/ І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/старша група/

 

 • 2017 рік
№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
12. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник О.Пархоменко/

Золотий диплом

номінація

«Народна хореографія»

/молодша категорія/

13. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник О.Пархоменко/

Золотий диплом

номінація

«Народна хореографія»

/старша категорія/

14. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник О.Пархоменко/

Золотий диплом

номінація

«Народна хореографія»

/змішана категорія/

15. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник І.Яцина/

Срібний диплом

номінація

«Народна хореографія»

/середня категорія/

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
3. ІІ тур V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені П.Вірського м. Київ

09.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстери: О.Пархоменко,  І.Яцина/

 

 

Грамота
4. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер І.Яцина/ Лауреат ІІ премії

в номінації «Хореографічне мистецтво»

/11-13 років/

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
6. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ ІІ місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/молодша група/

7. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/середня група/

8. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/

 

І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/старша група/

9. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

в номінації

«Народна хореографія»

/середня група/

танець «Веселі господарочки»

10. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

в номінації

«Народна хореографія»

/середня група/

танець «Полька через ніжку»

МІСЬКІ ФЕСТИВАЛІ/КОНКУРСИ:
1. V міський фестиваль «Його Величність. Ніжинський огірок» м. Ніжин

16.09.2017

Ніжинська дитяча хореографічна школа Диплом

за активну участь

в уславленні

Огірка Ніжинського, небайдужість та любов до рідного краю

У 2016 році дитячого зразкового ансамблю народного танцю «Квіти України» Ніжинської дитячої хореографічної школи відзначений Диплом департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадмістрації за вагомий внесок у розвиток та популяризацію культури Чернігівщини, активну участь у проведенні творчих звітів, зміцнення національно-патріотичного виховання дітей та молоді та з нагоди 25-річчя незалежності України.

 

ДИТЯЧА  ЗРАЗКОВА  ВОКАЛЬНА  СТУДІЯ  «АВТОГРАФ»

НІЖИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ

f8c25ba36980ec4cbabe00492e41b9a9Художній керівник –  відмінник освіти України, викладач вищої категорії Ніжинської дитячої хореографічної школи, співак і композитор Ігор Дяконенко.

Вокальна студія «Автограф» була створена у 1980 році на базі Ніжинського Будинку дітей та юнацтва. Наказом Міністерства освіти і науки України № 64 від 04.02.2008 р.  вокальній студії «Автограф» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області було присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив».

З  01 жовтня 2007 року дитяча зразкова вокальна студія «Автограф» працює на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи.

Постановою колегії Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 30.04.2015 р. № 7 дитячій зразковій вокальній студії  «Автограф» Ніжинської дитячої хореографічної школи  було присвоєно звання «зразковий».

Дитяча зразкова вокальна студія «Автограф» – це творча майстерня української естрадної та авторської пісні. Враховуючи особливу естетику і природу сучасної молодіжної масової музики, творчість вихованців не розцінюється крізь призму академічного, зокрема класичного мистецтва. Головним критерієм роботи є індивідуальність та неповторність юного таланту, але це не означає розрив з національними традиціями української пісні взагалі. Ось чому довгі роки критерій змісту пісенного репертуару тримається на високому естетичному рівні, який дає можливість емоційно збагатити юних виконавців, розширити їх музичний світогляд, виховати художній смак, розвинути артистичність.

Природний хист вихованців студії розвивається шляхом цілком виразно наміченої програми, яка передбачає наступний комплекс видів музичної діяльності:

 • формування вокально-хорових навичок;
 • координацію звукоутворення, вокального дихання та дикції;
 • чистоту інтонування та вирівнювання за силою та тембром звучності;
 • єдність розвитку ладового, ритмічного відчуття і відчуття форми;
 • сценічна майстерність, театралізація пісні, створення художнього образу.

Молодіжній аудиторії притаманна жадоба пізнання. Пізнаючи, вона має бажання самовираження, такий собі творчий злет. І в студії створені умови, які сприяють глибокому осягненню національних традицій виконання сучасної естрадної пісні та посилюють вплив на особистість дитини.

Найкоротший шлях досягнення поставленої мети, це шлях виконавської діяльності вихованців студії. Вони вчаться слухати і виконувати, проявляти своє відношення до пісні, включаючись в активний процес духовної та душевної зосередженості, єдності емоційного й свідомого, художнього й технічного, осягаючи таємниці виконавської майстерності.

Колектив поновлюється кожен рік. Цю закономірність керівник студії спрямовує на те, щоб якомога більше дітей пройшло через «лабораторію» української пісні, даючи можливість засяяти колективу новими яскравими гранями. Цій меті слугує пошук нових форм в реалізації творчого потенціалу студії.  Вихованці студії «Автограф» постійно оновлюють свій репертуар, завжди перебувають у творчому пошуку, активно пропагують своє мистецтво –  українську дитячу естрадну пісню.

Учасниками дитячої зразкової вокальної студії «Автограф»                           на сьогоднішній день є   12 дітей віком від 8 до 17 років, які займаються у трьох вікових групах: старшій, середній та молодшій.

Гордість дитячої зразкової вокальної студії «Автограф»  –  її випускники: Бойко Аліна, Козієнко Руслана, Мостовенко Поліна, Авраменко Валерія, Карпека Марина, Іващенко Ізабелла,  – які  стали неодноразовими лауреатами обласних та міжнародних фестивалів-конкурсів.

У 2013 році  солістки дитячої зразкової вокальної студії «Автограф»  Ніжинської дитячої хореографічної школи (вперше за 20 років існування Ніжинської ДХШ)  Поліна Мостовенко та Валерія Авраменко  вступили  на вокальне відділення  Ніжинського училища культури і мистецтв імені Марії Заньковецької.

У 2015 – 2017 роках    солісти  дитячої  зразкової вокальної студії «Автограф» стали лауреатами  всеукраїнських та обласних фестивалів/конкурсів, а саме:

 • Всеукраїнський фестиваль «Берег надії» (м. Скадовськ, 01-12.08.2015) – І місце (Пешко Єлизавета)
 • ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» (смт. Верховина Івано-Франківської області, 03-11.01. 2017) – ІІ місце (Пешко Єлизавета), ІІ місце (Козієнко Ангеліна), ІІ місце (Донець Денис), Диплом у номінації «Відкриття фестивалю» (Боришкевич Катерина, Бузун Поліна)
 • ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Перлина Карпат» (Карпати,Буковель, 27-30.10.2017) – ІІ місце (Пешко Єлизавета),                        ІІІ місце (Ракоїд Марія).
 • Х обласний молодіжний фестиваль-конкурс виконавців народної та естрадної пісні «Твої таланти, Деснянський краю!» (м. Ніжин, 03.04.2015) – І місце (Євтушенко Сніжана), ІІІ місце (Таран Ангеліна)
 • ХІ  обласний молодіжний фестиваль-конкурс виконавців народної та естрадної пісні «Твої таланти, Деснянський краю!»  (м. Ніжин, 13.04.2016) –   ІІ місце (Євтушенко Сніжана), ІІ місце (Таран Ангеліна)

Дитяча зразкова вокальна студія «Автограф»  Ніжинської дитячої хореографічної школи – колектив добре знаний в м. Ніжині, без його виступів не проходить майже жоден загальноміський мистецький захід з нагоди державних, професійних та пам’ятних дат в історії України;він бере участь у мистецьких заходах громадського спрямування (шефська допомога); тісно співпрацює з загальноосвітніми школами та міським ліцеєм м. Ніжина; є активним учасником традиційних мистецьких заходів Ніжинської дитячої хореографічної школи.

Творчий колектив  дитячої зразкової вокальної студії «Автограф» ніколи не зупиняється на досягнутому, він завжди йде у ногу з часом і  знаходиться у творчому пошуку, бажає працювати нестандартно і здійснює пошук власних шляхів розвитку. Демонструючи високу професійну та виконавську майстерність, солісти дитячої зразкової вокальної студії «Автограф»  Ніжинської дитячої хореографічної школи  роблять значний внесок у справу розвитку та популяризації вокально-естрадного мистецтва.

 

 

ДИТЯЧИЙ ЗРАЗКОВИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «ШАНС»

НІЖИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ   

bbc2051b8056ee20ba75b9150e47ce8cБалетмейстер – викладач-методист Ніжинської дитячої хореографічної школи Ірина Мірошник.

 Ансамбль бального танцю «Шанс» був створений у  2004 році на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи.

У 2014 році колективу було присвоєно почесне звання «дитячий зразковий аматорський колектив» /Постанова колегії Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації від 02.04.2014 р. № 9/.

Балетмейстер  ансамблю – викладач-методист Ніжинської дитячої хореографічної школи Мірошник Ірина Олександрівна.

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» Ніжинської дитячої хореографічної школи є членом Чернігівського обласного осередку  Національної хореографічної спілки України.

Творча діяльність колективу спрямована на збереження, розвиток та широку пропаганду спортивного бального танцю.

Учасниками ансамблю на сьогоднішній день є  138  дітей, які займаються у п’яти  вікових групах: підготовчій, молодшій, середній, старшій та групі випускників.

З часу заснування ансамблю  його вихованці  тисячі разів демонстрували свою виконавську та професійну майстерність на сценах рідного міста, були постійними учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських  міжнародних фестивалів мистецьких заходів.

Серед останніх здобутків   дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Шанс» Ніжинської дитячої хореографічної школи  у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських (районних)  конкурсах, фестивалях:

 • 2015 рік
№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтва «ArtTalentFest – 2015» м. Київ

01.03.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/балетмейстер – І.Мірошник/

1 місце

в номінації «Бальний танець»

/«Шалений день на кухні»/

2. ІІІ Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс  «Зіркафест. Моя Україна» м Київ

11.10.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/балетмейстер – І.Мірошник/

ГРАН-ПРІ
3. Міжнародний телевізійний фестиваль «Зіркафест. Сяйво різдвяних зірок»

 

м. Київ

19.12.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/балетмейстер – І.Мірошник/

ГРАН-ПРІ
ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Сьомий Всеукраїнський хореографічний фестиваль «НОВЕ ПОКОЛІННЯ – 2015» м. Чернігів

04.04.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/балетмейстер – І.Мірошник/

Золотий призер

2 місце

Номінація – ВТК, молодь, формейшн

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2015» серед солістів, дуетів та ансамблів малих форм ПСМНЗ (ШЕВ) м. Чернігів

19.03.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»:

– Козієнко Ангеліна

– Костенко Даниїл

Диплом

за зайняте І місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/молодша група/

2. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2015» серед солістів, дуетів та ансамблів малих форм ПСМНЗ (ШЕВ) м. Чернігів

19.03.2015

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»:

– Кремез Микола

– Щітка Олександра

– Шеїн Олександр

– Дяконенко Ангеліна

Диплом

за зайняте І місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/старша група/

2016 рік

№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
4. Х Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтва «ArtTalentFest» м. Київ

13.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/ І місце

 

«Мисливці за привидами»

5. ХХVІ Міжнародний багатожанровий авторський фестиваль- конкурс «КВІТКА НА КАМЕНІ – 2016» м. Кам¢янець-

Подільський

28.06–01.07.2016

Щітка Олександра

Кремез Микола

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс», старша група  /балетмейстер – І.Мірошник/

І місце

у номінації «Естрадний бальний танець»

/вікова категорія – від 16 і старше, дует/

6. ХХVІ Міжнародний багатожанровий авторський фестиваль- конкурс «КВІТКА НА КАМЕНІ – 2016» м. Кам¢янець-

Подільський

28.06–01.07.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс», середня група /балетмейстер – І.Мірошник/ ІІІ місце

у номінації «Естрадний бальний танець»

/вікова категорія – 11-15 років/

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
2. Всеукраїнський хореографічно-вокальний конкурс «ТВІЙ ОЛІМП» м. Київ

28.02.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /керівник – І.Мірошник/ І місце

в номінації «Хореографія»

/2 вікова категорія/

«Ох уж этот Микки»

3. Всеукраїнський хореографічно-вокальний конкурс «ТВІЙ ОЛІМП» м. Київ

28.02.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /керівник – І.Мірошник/ ІІ місце

в номінації «Хореографія»

/3 вікова категорія/

«А у нас перерва»

4. Всеукраїнський хореографічно-вокальний конкурс «ТВІЙ ОЛІМП» м. Київ

28.02.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /керівник – І.Мірошник/ ІІ місце

в номінації «Хореографія»

/4 вікова категорія/

«Шалений день на кухні»

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
3. Обласний фестиваль-конкурс  хореографії «Надія-2016» серед хореографічних колективів ПСМНЗ  (ШЕВ)

 

м. Чернігів

10.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/ І місце

у номінації «Спортивний бальний танець» /молодша група/

4. Обласний фестиваль-конкурс  хореографії «Надія-2016» серед хореографічних колективів ПСМНЗ  (ШЕВ) м. Чернігів

10.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/ І місце

у номінації «Спортивний бальний танець» /середня група/

5. Обласний фестиваль-конкурс  хореографії «Надія-2016» серед хореографічних колективів ПСМНЗ  (ШЕВ)

 

м. Чернігів

10.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/ І місце

у номінації «Спортивний бальний танець» /старша група/

6. Обласний фестиваль-конкурс  хореографії «Надія-2016» серед хореографічних колективів ПСМНЗ  (ШЕВ) м. Чернігів

10.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстери – І.Мірошник, Т.Проніна/ ІІ місце

у номінації «Стилізація народного танцю» /молодша група/

7. Обласний фестиваль-конкурс  хореографії «Надія-2016» серед хореографічних колективів ПСМНЗ  (ШЕВ)

 

м. Чернігів

10.03.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/ ІІ місце

у номінації «Стилізація народного танцю» /середня група/

МІСЬКІ ФЕСТИВАЛІ/КОНКУРСИ:
1. Загальноміський конкурс «Талант року» м. Ніжин

20.05.2016

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/

 

Золотий диплом

у номінації                     «Творчі колективи»

 

 

 

 

2017 рік

 

№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
7. ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/керівник І.Мірошник, балетмейстер Т.Проніна/

Золотий диплом

номінація

«Бальна хореографія»

/середня категорія/

8. ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/керівник І.Мірошник/

Золотий диплом

номінація

«Бальна хореографія»

/старша категорія/

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
5. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер Мірошник І.О./ ГРАН-ПРІ

номінація

«Бальна хореографія»

6. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво»: конкурс на кращі колядки «Ніч перед Різдвом» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер Мірошник І.О./ Диплом

«Найкраща коляда»

7. Всеукраїнський дитячий хореографічний конкурс  «Ми – діти України» м. Київ

26.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер Мірошник І.О./ І місце

в номінації «Спортивна бальна хореографія»

/3 вікова категорія/

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
8. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/

 

І місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/молодша група/

9. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/

– Нахаєв Олександр

– Коврова Анастасія

ІІ місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/середня група/

10. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/

– Кремез Микола

– Щітка Олександра

І місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/старша група/

11. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/балетмейстер – І.Мірошник/

І місце

в номінації

«Бальна хореографія»

/середня група/

танець «Веселий батл»

Репертуар  ансамблю бального танцю «Шанс» Ніжинської дитячої хореографічної школи – дуже різноманітний, незвичайний та багатогранний – від загальноприйнятих у всьому світі танців ліричної європейської та запальної латиноамериканської програм до оригінальних постановок на основі бальних танців з підбором сучасного матеріалу.

Діючий репертуар АБТ «Шанс» – 26 хореографічних постановок у виконанні  учасників  чотирьох вікових груп.

У дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Шанс» Ніжинської дитячої хореографічної школи  дуже насичене та   активне  концертне життя. Діяльність колективу досить широка та різнобарвна.  Його вихованці є активними учасниками міських, обласних та всеукраїнських мистецьких заходів.

Серед найбільш вагомих концертних виступів у 2015-2017 роках:

 • Участь у благодійному концерті за участю обдарованих дітей м. Ніжина «Діти Ніжина – воїнам АТО!» (Ніжинський МБК, 04.04.2915 р.)
 • Участь у святковому концерті «Свято молодості, ритму та емоцій»  до Міжнародного дня танцю (м. Чернігів, 25.04.2015 р.)
 • Участь у святкуванні 50-річчя з часу відкриття факультету культури  і  мистецтв Ніжинського державного університету  імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М.Гоголя, 25.04.2015 р.)
 • Поїздка до Польщі вихованців  дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Шанс» Ніжинської дитячої хореографічної школи (балетмейстер – Ірина Мірошник),  які  перемогли в Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зіркафест.   Моя Україна», завоювавши Гран-прі та отримали винагороду –  поїздку до Польщі (у рамках Міжнародної Міждержавної програми культурного обміну між Україною і Польщею), де представляли обдарованих дітей Чернігівської області (Польща, 23-29.11.2015 р.)
 • Участь в урочистій церемонії нагородження переможців міського конкурсу професійної майстерності «Людина року – 2016» (Ніжинський МБК, 26.03.2016 р.)
 • Участь у роботі /практична частина/ Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем розвитку початкової мистецької освіти (хореографічне мистецтво) на тему: «Особливості організації навчально-виховного процесу у хореографічній школі, на хореографічному відділенні ПСМНЗ /на прикладі роботи Ніжинської дитячої хореографічної школи/» (Ніжинська, ДХШ, 22-24.04.2016 р.)
 • Участь у загальноміських мистецьких заходах з нагоди святкування 25-річчя Незалежності України (22-24.08.2016 р.)
 • Участь у загальноміському заході «Випускник» (Площа ім. І.Франка, 2015-2017 р.)
 • Участь в урочистому відкритті Ніжинського  Покровського ярмарку  (Площа ім. І.Франка, 2015-2017 р.)
 • Участь у загальноміських заходах з нагоди відзначення державних, пам’ятних в історії України та професійних свят.
 • Участь загальношкільних, міських, благодійних мистецьких заходах; мистецьких заходах, що проводяться з метою широкої пропаганди хореографічного/музичного  мистецтва та творчої діяльності колективу Ніжинської дитячої хореографічної школи для жителів міста та області та ін.

У 2016 році дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Шанс» Ніжинської дитячої хореографічної школи здобув  Золотий  диплом загальноміського конкурсу «Талант року» у номінації «Творчі колективи».

 

 1. ЗДОБУТКИ  ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ

НІЖИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ 

01 червня 2014 року  відбувся ювілейний концерт «Щасливі діти – майбутнє України» з нагоди святкування 20-річчя з часу відкриття  Ніжинської дитячої хореографічної школи за участю творчих колективів Ніжинської дитячої хореографічної школи.

Двадцять років, з року в рік, творчий колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи  плідно  працює  на  благо  розвитку    міста Ніжина  та  його  громади, з честю  прославляє рідну Чернігівщину та Україну  своїми досягненнями в галузі культури та мистецтва.

Одним з провідних напрямків роботи Ніжинської дитячої хореографічної школи  є культурно-просвітницька та концертна діяльність.

Ніжинська дитяча хореографічна школа щороку проводить традиційні мистецькі заходи:

 • Святковий концерт «Є в музиці чарівна сила»  у рамках відзначення Міжнародного дня музики,   Всесвітнього дня учителя  та  Дня ветерана (жовтень)
 • Святковий концерт з нагоди відкриття нового танцювального сезону та посвячення учнів 1 класу у першокласники (листопад)
 • Святковий концерт «Посвячення першокласників у юні музиканти» (грудень)
 • Відкрите засідання музичного клубу «Ліра» (січень)
 • Святковий концерт «Ритм» запрошує друзів» (лютий)
 • Загальношкільний проект «Формула кохання» до Дня 8 Березня (березень)
 • Святковий концерт до Міжнародного дня танцю (квітень)
 • Урочистий концерт з нагоди випуску Ніжинської ДХШ (травень)

Творчі колективи Ніжинської дитячої хореографічної школи є постійними учасниками усіх загальноміських мистецьких заходів з нагоди календарних свят, державних та пам’ятних дат.

Творчі колективи Ніжинської дитячої хореографічної школи  беруть активну  у мистецьких заходах громадського спрямування:

 • участь у благодійних акціях для: дітей-сиріт, багатодітних сімей, жінок-вдів, інвалідів війни та праці;
 • надання шефської допомоги дитячим колективам міста і району;
 • участь у проведенні концертів в загальноосвітніх школах міста.

Колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи активно долучився до проведення благодійних концертів з метою збору коштів для підтримки учасників АТО.

Вже проведено 3 благодійні концерти:

 • Благодійний концерт «Творчі діти України – Зазисникам Вітчизни» (06 квітня 2014 року) – зібрано 5013,00 грн.
 • Благодійний концерт у рамках загальноміської благодійної акції «Мирна зброя культури – Захисникові!» (12 вересня 2014 року) – зібрано 3365,00 грн.
 • Благодійний концерт на підтримку учасників АТО за участю дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» Ніжинської дитячої хореографічної школи (22 лютого 2015 року) – зібрано 7055,00 грн.

Також  була проведена акція по збору теплих речей (2500,00 грн.), конкурс «Оберіг для Захисника Вітчизни» (творчі роботи дітей було передано до координаційного штабу «Народний захист Ніжинщини» м. Ніжина та відправлено в зону АТО). Загальна сума зібраних коштів – 15433,00 грн.

З метою пропаганди різних видів мистецтв проводяться  виховні пізнавальні заходи, присвячені видатним хореографам та композиторам, творчі зустрічі, відвідування концертів.

Ніжинська дитяча хореографічна школа тісно співпрацює з:

 • Чернігівським відділенням Дитячого фонду України (голова –  Хуторненко В.І.);
 • Молодіжною громадською організацією «Асоціація «Фестиваль без кордонів»  (голова Асоціації – Оксана Гапоненко)
 • Громадською Організацією  «Об’єднання творчих ініціатив» (голова Правління – Л.Редько) та ін.

З метою обміну досвідом, пропаганди різних видів мистецтв творчі колективи Ніжинської дитячої хореографічної школи беруть активну участь у різноманітних фестивалях та конкурсах.

Здобутки   творчих колективів

Ніжинської дитячої хореографічної школи

 у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських (районних)

 конкурсах, фестивалях

 за 2017 рік

 

№ п/п Назва  конкурсу/фестивалю Місце  та дата проведення Назва творчого колективу

 (ПІБ соліста)

Досягнення
МІЖНАРОДНІ  КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. “L¢Ukraine a du Talent 2016” Association Liouba Lorr¢Ukraine

 

м. Ніжин

02.02.2017

Шумовий оркестр «Світанок» Ніжинської ДХШ /керівники: М.Шматок, М.Пампура/ 1 місце

категорія

«Музичні ансамблі»

2. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Ансамбль сучасного класич-ного танцю «Гармонія»

/керівник А.Ганага/

Золотий диплом

номінація

«Класична хореографія»

/старша категорія/

3. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник О.Пархоменко/

Золотий диплом

номінація

«Народна хореографія»

/молодша категорія/

4. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник О.Пархоменко/

Золотий диплом

номінація

«Народна хореографія»

/старша категорія/

5. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник О.Пархоменко/

Золотий диплом

номінація

«Народна хореографія»

/змішана категорія/

6. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/керівник І.Мірошник, балетмейстер Т.Проніна/

Золотий диплом

номінація

«Бальна хореографія»

/середня категорія/

7. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/керівник І.Мірошник/

Золотий диплом

номінація

«Бальна хореографія»

/старша категорія/

8. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Ансамбль сучасного класич-ного танцю «Гармонія»

/керівник А.Ганага/

Срібний диплом

номінація

«Класична хореографія»

/середня категорія/

9. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

 

м. Ніжин

29.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України»

/керівник І.Яцина/

Срібний диплом

номінація

«Народна хореографія»

/середня категорія/

10. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Ансамбль сучасного танцю «Astrum»

/керівник О.Ульянченко/

Срібний диплом

номінація

«Сучасна хореографія»

/молодша категорія/

11. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Ансамбль сучасного класич-ного танцю «Гармонія»

/керівник А.Ганага, балетмейстер О.Лисиця/

Срібний диплом

номінація

«Сучасна хореографія»

/старша категорія/

12. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Ансамбль сучасного танцю «Astrum»

/керівник О.Ульянченко/

Бронзовий диплом

номінація

«Сучасна хореографія»

/середня категорія/

13. ІІ Міжнародний фести-валь-конкурс дитячого та молодіжного хореогра-фічного мистецтва «Квітневі викрутаси» м. Ніжин

29.04.2017

Ансамбль сучасного танцю «Astrum»

/керівник О.Ульянченко/

Бронзовий диплом

номінація

«Сучасна хореографія»

/старша категорія/

14. Міжнародний фестиваль мистецтв «Landysch-Sumy-Nyzy»  у рамках святкування дня народже-ння П.І.Чайковського (Музей П.І.Чайковського, м. Низи Сумської області) м. Суми

05-08.05.2017

Викладачі:

Евелєкова Т.Д.

Гроздовська О.Г.

Подяка
15. Перший

Міжнародний фестиваль

 «POPOLI IN FESTA»

Італія

30.05-08.06.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник Тимошенко Г.Л./ Диплом фестивалю
ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер Мірошник І.О./ ГРАН-ПРІ

номінація

«Бальна хореографія»

2. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Кремез Микола

/викладач Ревенчук В.В./

ГРАН-ПРІ

номінація «Фортепіано»

3. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Пешко Єлизавета

/викладач Колодка І.Є./

Лауреат І ступеню

номінація «Фортепіано» /молодша категорія/

4. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Прокопенко Анна

/викладач Шматок М.В./

Лауреат І ступеню

номінація «Фортепіано» /середня категорія/

5. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Пешко Єлизавета  – солістка Дитячої зразкової вокальної студії «Автограф» /художній керівник Дяконенко І.П./ Лауреат ІІ ступеню

номінація «Естрадний вокал»

/молодша категорія/

6. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Козієнко Ангеліна – солістка Дитячої зразкової вокальної студії «Автограф» /художній керівник Дяконенко І.П./ Лауреат ІІ ступеню

номінація «Естрадний вокал»

/середня категорія/

7. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Донець Денис – соліст

Дитячої зразкової вокальної студії «Автограф» /художній керівник Дяконенко І.П./

Лауреат ІІ ступеню

номінація «Естрадний вокал»

/середня категорія/

8. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Боришкевич Катерина – солістка

Дитячої зразкової вокальної студії «Автограф» /художній керівник Дяконенко І.П./

Диплом

номінація

«Відкриття фестивалю»

/молодша категорія/

9. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Бузун Поліна – солістка

Дитячої зразкової вокальної студії «Автограф» /художній керівник Дяконенко І.П./

Диплом

номінація

«Відкриття фестивалю»

/молодша група/

10. ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Музичне Різдво»: конкурс на кращі колядки «Ніч перед Різдвом» смт. Верховина Івано-Франківської області,

03-11.01. 2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер Мірошник І.О./ Диплом

«Найкраща коляда»

11. Всеукраїнський дитячий хореографічний конкурс  «Ми – діти України» м. Київ

26.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер Мірошник І.О./ І місце

в номінації «Спортивна бальна хореографія»

/3 вікова категорія/

12. ІІ тур V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені П.Вірського м. Київ

09.04.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстери: О.Пархоменко,  І.Яцина/ Грамота
13. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Карпатські дзвони» м. Косів

30.04-05.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Ритм» /керівник Тимошенко Г.Л./ І місце
14. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Шумовий оркестр «Світанок»

/керівники: М.Шматок, М.Пампура/

Лауреат І премії

в номінації

«Інструментальний жанр»

15. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер А.Ганага/

Лауреат І премії

в номінації «Хореографічне мистецтво»

/11-13 років/

16. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер А.Ганага/

Лауреат ІІІ премії

в номінації «Хореографічне мистецтво»

/11-13 років/

 

 

17. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер А.Ганага/

Лауреат ІІ премії

в номінації «Хореографічне мистецтво»

/змішана група/

18. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер І.Яцина/ Лауреат ІІ премії

в номінації «Хореографічне мистецтво»

/11-13 років/

19. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Олицький Богдан

/викладач Шматок М.В./

Лауреат І премії

в номінації «Інструментальний жанр. Фортепіано»

/14-17 років/

20. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Нахаєв Олександр

/викладач Ганага А.Г./

Лауреат І премії

в номінації «Інструментальний жанр. Фортепіано»

/14-17 років/

21. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Москаленко Герман

/викладач Ревенчук В.В./

Лауреат І премії

в номінації «Інструментальний жанр. Фортепіано»

/11-13 років/

22. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Свіріна Дар’я

/викладач Камінська Ю.М./

Лауреат І премії

в номінації «Інструментальний жанр. Фортепіано»

/11-13 років/

23. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Чернишова Поліна

/викладач Бобир Л.В./

Лауреат ІІ премії

в номінації «Інструментальний жанр. Фортепіано»

/11-13 років/

24. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Пешко Єлизавета

/викладач Колодка І.Є./

Лауреат ІІ премії

в номінації «Інструментальний жанр. Фортепіано»

/8-10 років/

25. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Ракоїд Марія

/викладач Колодка І.Є./

Лауреат ІV премії

в номінації «Інструментальний жанр. Фортепіано»

/11-13 років/

26. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Пешко Єлизавета

/викладач Дяконенко І.П./

Лауреат ІІ премії

в номінації

«Естрадний вокал»

/8-10 років/

27. ІІІ Всеукраїнський

фестиваль-конкурс мистецтв  «Перлина Карпат”

Карпати,Буковель

27-30.10.2017

Ракоїд Марія

/викладач Дяконенко І.П./

Лауреат ІІІ премії

в номінації

«Естрадний вокал»

/11-13 років/

ОБЛАСНІ КОНКУРСИ/ФЕСТИВАЛІ:
1. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер – А.Ганага/

І місце

в номінації «Класичний танець»

/середня група/

2. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер – А.Ганага/

І місце

в номінації «Класичний танець»

/старша група/

3. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/постановник – Т.Проніна/

І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/молодша група/

4. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ ІІ місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/молодша група/

5. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/середня група/

6. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

в номінації «Народно-сценічний танець»

/старша група/

 

7. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/

 

 

І місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/молодша група/

8. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/

– Нахаєв Олександр

– Коврова Анастасія

ІІ місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/середня група/

9. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс» /балетмейстер – І.Мірошник/

– Кремез Микола

– Щітка Олександра

І місце

в номінації «Спортивний бальний танець»

/старша група/

10. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Ансамбль сучасного танцю «Astrum»

/балетмейстер – О.Ульянченко/

ІІ місце

в номінації

«Сучасний танець»

/молодша група/

11. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/постановник – О.Лисиця/

І місце

в номінації

«Сучасний танець»

/середня група/

12. Обласний фестиваль-конкурс хореографії «Надія-2017» серед учнів ПСМНЗ м. Чернігів

20.03.2017

Ансамбль сучасного танцю «Astrum»

/балетмейстер – О.Ульянченко/

І місце

в номінації

«Сучасний танець»

/старша група/

13. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер – А.Ганага/

І місце

в номінації

«Класична хореографія»,

/старша група/

танець «Спогади»

14. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер – А.Ганага/

І місце

в номінації

«Класична хореографія»,

/змішана група/

танець «Улетай на крыльях ветра»

 

15. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/балетмейстер – А.Ганага/

І місце

в номінації

«Класична хореографія»,

/середня група/

танець «Полька-піццикато»

16. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

в номінації

«Народна хореографія»

/середня група/

танець «Веселі господарочки»

17. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України» /балетмейстер – І.Яцина/ І місце

в номінації

«Народна хореографія»

/середня група/

танець «Полька через ніжку»

18. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Дитячий зразковий ансамбль бального танцю «Шанс»

/балетмейстер – І.Мірошник/

І місце

в номінації

«Бальна хореографія»

/середня група/

танець «Веселий батл»

 

19. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Ансамбль сучасного танцю «Astrum»

/балетмейстер – О.Ульянченко/

І місце

в номінації «Сучасна хореографія»

/середня група/

танець «Вперед до перемог»

20. Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Терпсихора об’єднує таланти» м. Чернігів

13.05.2017

Ансамбль сучасного класичного танцю «Гармонія»

/постановник – О.Лисиця/

І місце

в номінації «Сучасна хореографія»

/змішана група/

танець «Анатомія почуттів»

МІСЬКІ ФЕСТИВАЛІ/КОНКУРСИ:
1. V міський фестиваль «Його Величність. Ніжинський огірок» м. Ніжин

16.09.2017

Ніжинська дитяча хореографічна школа Диплом

за активну участь

в уславленні

Огірка Ніжинського, небайдужість та любов до рідного краю

 

 

 

ВСЬОГО:

Міжнародні – 15

Всеукраїнські – 27

Обласні – 20

Міські – 1

Всього –  63

 

 

 

 

 

З НИХ:

Гран-прі – 2

І місце –  35

ІІ місце – 15

ІІІ місце – 5

Подяки/відзнаки  – 6

 

 

 

 

VІ. НАРОДНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО СТАРОВИННОГО

КОСТЮМУ    ТА      ПОБУТУ

НІЖИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ

fd9f2c59fa818cd9b2b0ea44a1fd889eЗавідуюча музею – випускниця Ніжинської ДХШ 2006 року, викладач школи  Добриня Оксана Вікторівна.

У  мальовничому місті Ніжині одним з наймолодших музеїв є Музей українського старовинного костюму та побуту Ніжинської дитячої хореографічної школи. Його було відкрито  у рамках відзначення 10-річчя Незалежності України на базі єдиної  на Чернігівщині хореографічної школи з метою більш ефективної роботи з підростаючим поколінням та молоддю.

У 2009 році Постановою колегі їуправління культури і туризму Чернігівської облдержадміністрації від 23 грудня 2009 р. № 16  Музею українського старовинного костюму та побуту Ніжинської ДХШ було присвоєно звання «народний».

be80d952bd16ee4340fe633bee62acd9 4fce3c0da4d38d5dae60d2e136ac39b6 9f3d8699d011c89b81f8411803b6c82a

Музейні експонати поділяються на три основні експозиційні розділи:

 • Український старовинний костюм
 • Український рушник
 • Предмети домашнього вжитку та побуту

Одяг багато чого може сказати про людину. Національний костюм розповість усе про народ. Віками речі відігравали як естетичну так і захисну роль. Важливим елементом українського національного костюму є вишивка. В ній – частина душі українців. Її глибоко вікова символіка та колористика – це свідчення  соціального статусу власника, його належності до тієї чи іншої етнічної групи, а крім того – оберіг, захист від недобрих сил, і, нарешті, – просто окраса українського національного одягу. Невід’ємними атрибутами українського колоритного костюма є вишита сорочка, плахта, корсетка, юпка… Ці речі є експонатами І-го експозиційного розділу, так само, як і представлені в ньому зразки старовинного шкіряного та плетеного взуття.

Після одягу рушник є найдавнішим побутовим предметом у хаті. Він відомий корінному населенню нашої країни ще з дохристиянських часів.Рушник, як особливий, високого рівня сакральності предмет, характерний для багатьох народів, головним чином слов’янської, балтійської та угоро-фінської груп. Протягом усього життя людину супроводжували рушники. Вони були своєрідними медіаторами, тобто посередниками між Богом і людиною. Рушники використовувались, враховуючи їх велику силу, магію, чи, виражаючись сучасною мовою, дію, у різноманітних життєвих ситуаціях.

В експозиції Народного музею Ніжинської дитячої хореографічної школи  представлені  різні види рушників:

 • ритуальні (жодне весілля не обходиться без вишитого українського рушника);
 • божники (ними прикра-шають ікони, картини, портрети, дзеркала або й просто чіпляють над вікнами чи на спеціальних кілочках, вбитих у стіну);
 • побутові (якими користуємося у щоденному житті: ними утираємося, а також не обходимося без них на кухні).

Звичай прикрашати хату рушниками в Україні не перевівся. На Чернігівщині він розвивається і сьогодні.

Захоплює і експозиція побутових предметів та предметів домашнього вжитку.Серед найбільш багаточисельних: настінні доріжки, вишивані картини, рядна, наволочки, підузорники, мереживо, завіси для печі, серветки та ін. А серед  предметів домашнього вжитку: бодня для сала,  тарілки, полумиски,  глечики та чугунці, рогачі, ложки, скрині, праски…

З численних предметів побуту виділяється солом’яник – один із старовинних видів плетеного посуду, що побутував на Чернігівщині. Для його виготовлення використовували солому та лозу, лико чи бересту. Популярними  були і плетені скрині.

З давніх-давен український народ славився своєю працьовитістю. Знаряддя праці в експозиції музею  цю рису дуже добре підтверджують. Тут  можна побачити прядки та гребні для пряжі, рубелі та качалки, знаряддя для в’язання коноплі, льон та клубки  з нього.

З моменту  урочистого відкриття  Народний музей українського старовинного костюму та побуту Ніжинської дитячої хореографічної школи   прийняв численних відвідувачів: представників  міської влади, гостей міста, в тому числі і зарубіжних. Тут проводяться екскурсії для гостей навчального закладу: учасників обласних семінарів-практикумів  та науково-практичних конференцій, які проходять на базі школи; вчителів та учнів  загальноосвітніх шкіл м. Ніжина та Ніжинського району; вихованців дошкільних навчальних закладів м. Ніжина; уроки з предмету «Початковий курс історії хореографічного мистецтва», важливою складовою яких є вивчення регіональних особливостей українського народного костюму та побуту.

Приємний подив і захоплення – такі  враження  після відвідування музею.

Завітайте доНародного музею українського старовинногокостюму та побуту Ніжинської дитячої хореографічної школи!

Режим роботи музею: понеділок – п’ятниця – 9.00 – 16.00

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

Рiчний план закупiвель 2018

Рiчний план закупiвель 2018